Rukovodstvo

Predsjednik Kluba je Nenad Šljivić, a Upravni Odbor čine:

  • Anja Šljivić, odnosi sa javnošću;
  • Nemanja Popović, sekretar;
  • Obrad Perović;
  • Miljan Živković;
  • Dejan Dimitrijević;
  • Olja Knežević;
  • Nikola Bošković;
  • Ćazim Fetahović;