Plan akcija

Plan akcija za 2017. planinarsku godinu.

Važna napomena: realizacija ovog plana zavisi od mnogo faktora koje nije moguće unaprijed predvidjeti, stoga je plan podložan izmjenama. Naravno, sve naknadne korekcije biće blagovremeno objavljene na web stranici, Facebook i Twitter profilu!