Plan akcija

Plan akcija za 2018. planinarsku godinu.

Važna napomena: realizacija ovog plana zavisi od mnogo faktora koje nije moguće unaprijed predvidjeti, stoga je plan podložan izmjenama. Naravno, sve naknadne korekcije biće blagovremeno objavljene na web stranici, Facebook i Instagram profilu! 


Ovdje možete preuzeti naš plan akcija za 2018 u PDF-u:
Plan akcija 2018 PK Komovi  Ili: Plan akcija sa popisom vodiča 2018